Vedligeholdelseskonto

Regler for indvendig vedligeholdelseskonto

Hvad kan man bruge sin vedligeholdelseskonto til?

Kontoens primære formål er til indvendig vedligeholdelse af lejligheden med henblik på hvidtning, tapetsering og maling, herunder lakering af gulve samt indvendig maling af vinduesrammer. For at kunne gøre brug af kontoen, skal der forinden arbejdet sættes i gang, foreligge en aftale med udlejer/ejendomsadministrationen.

Vi gør opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen udelukkende er til lejlighedens vedligeholdelse. Derfor vil f.eks. alt malerarbejde som udgangspunkt blive trukket på den pågældende lejers vedligeholdelseskonto. Hvis der er tale om et nødvendigt følgearbejde, kan der ske undtagelser hvor det kan dækkes over GI regnskabet eller hvis der er tale om en skade, der dækkes af forsikringsselskabet.

Det er også et krav at slibning og lakeringen af gulvet skal udføres af en momsregistreret håndværker. Det skal altid godkendes før arbejdet iværksættes.

Hvordan bruger du pengene fra vedligeholdelseskontoen?

Når du har sikret dig, at der er penge nok på kontoen til at få dækket den planlagte udgift, skal du kontakte administrationen med en forespørgsel på det som du vil have lavet. I tilfælde af der ikke penge nok på kontoen, vil der kun blive udbetalt det beløb, som står til rådighed på kontoen, og du vil som lejer selv skulle betale resten af udgiften. Som Lejer kan du til enhver tid kontakte Toft administration for at få oplyst din saldo på kontoen.

Hvis du vælger at benytte håndværkere til at udføre arbejdet, skal der fremsendes tilbud til godkendelse, inden arbejdet kan udføres. Arbejdet skal udføres af en momsregistreret håndværker.

Ønsker du selv at male din lejlighed kan du efter accept fra os gå ud og købe maling m.v. til arbejderne.

Hvordan med betaling fra vedligeholdelseskontoen?

Når arbejdet er fuldført, kontaktes viceværten eller administrationen, som skal godkende at arbejdet er blevet lavet og derefter attestere alle originale kvitteringer og fakturaer. Der refunderes kun udgifter til arbejdsløn, hvis der foreligger regning fra en momsregistreret håndværker. Alle regninger skal være udstedt til dig som lejer.

Viceværten indsender herefter alle regningerne. Du skal sørge for at sende en mail med navn, adresse, besked om at pengene skal refunderes over den indvendige vedligeholdelseskonto samt oplyse reg. nr. og konto nr.

Udlejer/administrationen overfører herefter pengene til det af lejer oplyste konto nr. samt sender en opgørelse over vedligeholdelseskontoen.

Regningerne skal indsendes straks efter, at arbejdet er udført, hvis der skal refunderes penge (altså senest 2 måneder efter arbejdets udførelse).