Let at skifte administrator

Det er nemt at skifte til Toft Administration

Det er nemt at skifte administrator. Vi hjælper jer med det hele – lige fra at opsige jeres nuværende aftale til at rekvirere jeres materiale.

Det vigtigste er, at I har taget en beslutning – vi hjælper jer med at gennemfører den. Beslutningen skal tages i henhold til jeres vedtægter. Nogen gange kræve det en  generalforsamlings beslutning andre gange er bestyrelsen bemyndiget til at indgå en aftale. Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte os.

Når først vi har indgået en aftale, er forløbet som følger:

  • Vi kontakter jeres administrator og får overdraget jeres materiale
  • Fuldmagter til bank og PBS bliver fremsendt til underskrift
  • Jeres ejendom bliver tilmeldt PBS eller eksisterende aftaler bliver overført
  • Vi opretter jeres ejendom i vores IT-system
  • Et velkomstbrev sendes til alle beboerne med information om skift af administrator og kontaktoplysninger
  • Jeres Web-løsning gøres klar og vi lægger informationerne ind, når vi modtager dem
  • Når alt er lagt ind og gennemgået, kontakter vi jer og holder et opfølgningsmøde og aftaler fremtidige procedurer

Vi gør det nemt for dig at skifte administrator!