Administration af udlejningsejendomme

Vi har mere end 20 års erfaring med administration af udlejningsejendomme. Det er lige fra den almindelige drift til at kende varslingsreglerne ved forbedringer, udarbejdelse af regnskab til Grundejernes Investeringsfond og økonomiske overblik, så du kan følge med i likviditeten og overskuddet på din ejendom.

Basis Administration

Vi kan tilbyde administration af udlejningsejendomme, hvor vi alene varetager de administrative opgaver, så som opkrævning af leje, rykkerskrivelser, betaling af regninger samt regulering af lejeforhøjelser i overensstemmelse med lejekontrakters vilkår.

Denne løsning giver dig mere tid til at varetage kontakten til håndværkere, viceværter og varetage de praktiske opgaver på ejendommen og giver dig mulighed for at slippe for de administrative opgaver. Du kan altid tilkøbe vores ydelser, når behov opstår i forbindelse med varsling af skatteforhøjelse, omkostningsbestemt leje, varsling af forbedringsforhøjelser eller andre typisk forekommende opgaver.

Medium Administration

Vi kan tilbyde administration af udlejningsejendomme, hvor vi foruden varetagelsen af opgaver indeholdt i Basis Administrationen tillige varsler lejeforhøjelse, når dette er muligt.

Dette tilbydes ejere af ejendomme, som gerne vil varetage kontakten til håndværkere, viceværter og lejere, men ønsker alle de administrative opgaver løst. Herunder at forhøje lejeindtægterne fra lejerne.