Administration af ejerforeninger

Vi administrerer jeres ejerforening, så den tilpasses jeres bestyrelse og de opgaver I selv vil varetage. For at gøre det lettere for jer, har vi opstillet forslag med de opgaver, der ofte ønskes varetaget.

I har mulighed for at tilkøbe ydelser, når jeres behov ændrer sig. Samtidigt kan I gøre brug af vores gode netværk af samarbejdspartnere, få tilbud på jeres abonnementsaftaler og få et forsikringstilbud uden at I er forpligtet til at at benytte tilbuddet.

Vi hjælper jer, når der er spørgsmål i hverdagen og holder styr på papirerne.

 • Basis pakkeløsning
 • Opkrævninger
 • Rykkerprocedure
 • Betaling af regninger
 • Bogføring
 • Varmeregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto varme
 • Vandregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto vand
 • Budgetforslag til bestyrelsen
 • Klargørelse af materiale til revisor
 • Web-løsning
 • Premium pakkeløsning
 • Opkrævninger
 • Rykkerprocedure
 • Betaling af regninger
 • Bogføring
 • Varmeregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto varme
 • Vandregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto vand
 • Budgetforslag til bestyrelsen
 • Klargørelse af materiale til revisor
 • Premium Web-løsning
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Deltagelse i ordinær generalforsamling
  Incl. varetagelse af dirigentopgave
 • Udarbejdelse af referat

Vi gør det nemt for jer at skifte administrator

Vi kontakter jeres nuværende administrator og sørger for at alt går let for jer. Læs mere om hvor let det er at skifte administrator til Toft Administration her.

Økonomisk overblik

Uanset hvilken type administration I ønsker på ejendommen, kan vi tilbyde jer at udarbejde et økonomisk overblik.

Ejendommen gennemgås af erfarne bygningssagkyndige, som udarbejder en 10 årig vedligeholdelsesplan. Dette sikrer jer en god prioritering af vedligeholdelsesopgaver på ejendommen og hjælper jer til at opretholde en god og velholdt ejendom. Hvis der skal udføres større vedligeholdelsesopgaver, hjælper vi jer hermed.

Med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen kombineret med kendskab til ejendommens daglige drift, kan I få et budget med fokus på likviditetsbehov og optimering af jeres drift på ejendommen.