Administration af andelsboligforeninger

Vi kan tilbyde administration af andelsboligforeninger, hvor vi alene varetager de administrative opgaver, så som opkrævning af fællesudgifter, restancelister, rykkerskrivelser og betaling af regninger.

Dette tilbydes velfungerende andelsboligforeninger, som ønsker at varetage kontakten til håndværkere, viceværter og i det daglige varetage de praktiske opgaver på ejendommen, men gerne vil slippe for de administrative opgaver.

 • Basis Pakke
 • Opkrævninger
 • Rykkerprocedure
 • Betaling af regninger
 • Bogføring
 • Varmeregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto varme
 • Vandregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto vand
 • Budgetforslag til bestyrelsen
 • Klargørelse af materiale til revisor
 • Udfyldelse af årligt nøgletalsskema for andelsforeningen
 • Indberetning af salg af andelsboliger i henhold til lov om Danmarks Statistik
 • X
 • X
 • X
 • X
 • Premium Pakke
 • Opkrævninger
 • Rykkerprocedure
 • Betaling af regninger
 • Bogføring
 • Varmeregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto varme
 • Vandregnskaber
  Indsendelse af oplysninger, afregning og regulering af a’conto vand
 • Budgetforslag til bestyrelsen
 • Klargørelse af materiale til revisor
 • Udfyldelse af årligt nøgletalsskema for andelsforeningen
 • Indberetning af salg af andelsboliger i henhold til lov om Danmarks Statistik
 • Premium Web-løsning
 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling
 • Deltagelse i ordinær generalforsamling
  Incl. varetagelse af dirigentopgave
 • Udarbejdelse af referat
 • Når du sælger din andel hjælper vi med nedenstående
 • Udarbejdelse af overdragelsesaftale
 • Udarbejdelse af nøgleoplysningsskemaer i henhold til lovkrav
 • Information til bestyrelsen
 • Påtegning af andelsbevis
 • Modtagelse og afregning af overdragelsessum
 • {{content-6}}
 • Belåning af og udlæg i andele
 • Adkomsterklæring

Økonomisk overblik

Uanset hvilken type administration I ønsker, kan vi tilbyde at udarbejde et økonomisk overblik.

Ejendommen gennemgås af erfarne bygningssagkyndige, som udarbejder en 10 årig vedligeholdelsesplan. Dette sikrer en god prioritering af vedligeholdelsesopgaverne.

Med udgangspunkt i vedligeholdelsesplanen kombineret med kendskab til ejendommens daglige drift, udarbejdes et budget med fokus på likviditetsbehov og optimering af ejendommens drift.